O Nas

Polonia Głosuje jest oddolną, bezpartyjną kampanią profrekwencyjną utworzoną przez kilka inicjatyw polonijnych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Frekwencja wyborcza świadczy o poziomie zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne oraz przekłada się na siłę mandatu społecznego, jaki otrzymują reprezentujący nas politycy. Zarówno oddanie głosu, jak i nieuczestniczenie w głosowaniu ma decydujący wpływ na wynik wyborów. Uczestnictwo w wyborach jest obywatelskim prawem każdego i każdej z nas, i chcemy ułatwiać Polkom i Polakom na całym świecie dostęp do informacji na temat udziału w głosowaniu. 

 

Naszą działalność zainicjowaliśmy akcją informacyjną i profrekwencyjną podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2019. W 2020 prowadzimy kampanię przed wyborami prezydenckimi. Jesteśmy w kontakcie z polskimi społecznościami na całym świecie, ponieważ Polonia Głosuje od początku tworzona była z myślą o potrzebach wszystkich Polek i Polaków mieszkających i przebywających poza granicami Polski. 

 

Informujemy o: 

- prawach wyborczych polskich obywatelek i obywateli za granicą, 

- procedurach rejestracji wyborców, 

- programach i postulatach kandydatów i partii politycznych,

Przygotowałyśmy również serię rozmów na temat demokracji i wyborów w ramach maratonu przedwyborczego 'Demokracja na Żywo'. Dokumentację wideo można obejrzeć na naszej stronie Facebookowej Polonia Głosuje.


pl%20blue_edited.png